Mysore
20
overcast clouds
Light
Dark

panipuri ban

Homepanipuri ban

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೆ ಗೋಬಿ, ಕಾಟನ್‌ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಬಾಬ್ ಗೆ ​ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕಾರಕ ಅಂಶ …