Browsing: ಕಾರ್ಟೂನ್

ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ದಿನ ಕುಸಿಯುದದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ರೂಪಾಯಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಎಂದು ದಿನ…