Browsing: namibiya cheetahs

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ನಮಿಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ತರಲಾದ ಎಂಟು ಚೀತಾಗಳಿಗೂ ನಾಮಕರಣವಾಗಿದೆ. 5 ಹೆಣ್ಣು, 3 ಗಂಡು ಚಿರತೆಗಳಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಯಾಯಾ, ಆಶಾ,…