Browsing: named

ಗುಜರಾತ್ : ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರು ಬಿಪೋರ್​​ಜಾಯ್. ಗುರುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಿಪೋರ್​​ಜಾಯ್ ಚಂಡಮಾರುತ…