Browsing: myruru

ಮೈಸೂರು: ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು…