Light
Dark

Its not a cloud message its a space message from NASA

HomeIts not a cloud message its a space message from NASA

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ವಾಯೆರ್ಜ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್  ಆಕಾಶಗಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಂತೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨,೫೦೦ ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಜೇಮ್ಸ್ …