Browsing: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್

ಕೇರಳ : ಎಸ್ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲುಗಲ್ಲು, ಇದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಘಟ್ಟವೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ…