Mysore
22
overcast clouds
Light
Dark

ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧನೀರು

Homeಅರೆ ಇದೇನಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧನೀರು

  UNICEF ವರದಿ. ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದರೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು, ದೇಶದ ೧೯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ …