ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿದೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಚರಿತ್ರೆ

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ.  ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ  1399-1423ರ ಅವಯಲ್ಲಿ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ  ಬಂದವರು ಯುದುವಂಶದ

Read more
× Chat with us