Mysore
21
overcast clouds
Light
Dark

tingala kathe

Hometingala kathe

ಅವಳ ಕೋಪದ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು, ‘ಕತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾರದೇ ನಾನು ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವನದು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಮೊದಲು ಕಥೆ ಮುಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು? ಮತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾತು’ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದಳು. ಗೌರವ ತಣ್ಣಗೆ ನುಡಿದ, ‘ಲೋಕ ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಲು …