Mysore
21
overcast clouds
Light
Dark

spirit and witness

Homespirit and witness

‘ಏಯ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಿಲ್ಲೋ.. ಯಾಕೋ ಶಾನೆ ಬೇಜಾರಾದಂಗಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?’ ‘ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಮಾರಾಯಾ, ಚೀಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಕಾಮನ್ನಾಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ರೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋರೆಯಾ. ಚೀಟಾಗಿ ಚೀಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಾನು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಜನಾ ಚೀಟ್ …