Mysore
21
overcast clouds
Light
Dark

Ramesh nayak

HomeRamesh nayak

ಕೆ.ಬಿ.ರಮೇಶನಾಯಕ ಚುನಾವಣೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ …