Mysore
20
overcast clouds
Light
Dark

Rain of notes

HomeRain of notes

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ​: ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಪರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಗೀತಾ ಬೆನ್​ ರಾಬರಿ ಮೇಲೆ ನೋಟಿನ ಸುರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಯಕಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗೀತ …