Browsing: protection

ಧಾರವಾಡ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಅಮರಗೋಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ಕಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳವಟಗಿ…