Mysore
23
overcast clouds
Light
Dark

Princess of Norway left the royal family

HomePrincess of Norway left the royal family

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ನಾರ್ವೆಯ ರಾಜ ಹರ್ಲಾಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಸೋನಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಯುವರಾಣಿ ಮಾರ್ತಾ ಲೂಯಿಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಡ್ಯೂರೆಕ್ ವೆರೆಟ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ 51 ವರ್ಷದ ಯುವರಾಣಿ ಮಾರ್ತಾ, ರಾಜಮನೆತದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ …