Mysore
26
few clouds
Light
Dark

MMCRI

HomeMMCRI

ಮೈಸೂರು :  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಾಲಿ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾ.ಎಚ್. ಎಸ್.ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್.ಸಿ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಹೇಮಲತಾ …