ದಂಪತಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತವು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿ.ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ದಂಪತಿಯ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಜಿ.ಆರ್.ಜೆ.ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನೂತನ

Read more