Mysore
22
overcast clouds
Light
Dark

Madame Guillotine

HomeMadame Guillotine

ಗಿಲೊಟಿನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ, ಓದಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ! ಮಾನವನ ಭಯಾನಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡ ಈ ಶಿರಶ್ಚೇಧ ಯಂತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ರುಂಡಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ! ಆದರೂ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ …