ಸಿಗದ ಮನ್ನಣೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇನು?

ಲಂಡನ್‌ : ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಐಪಿಎಲ್‌ ನಿಂದ ದೂರ

Read more