Browsing: Bhatkal

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿವಾದ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ- ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿವಾದವೀಗ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ…