Browsing: Banglore

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಜಿ.ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂ ಬಿ ಅವರ…