ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನೆಂದವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಜಾಣ ಉತ್ತರ!

ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕುರಿತು

Read more
× Chat with us