ಗ್ರಾಪಂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ, ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಿ

ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಜನಾಧಿಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೂ ಇಳಿದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು

Read more
× Chat with us