ಬಹಿರಂಗ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಬಿಎಸ್‌ವೈ; ವಾರದ ಅಂಕಣ

ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಹುತ್ತವನ್ನು ಬಡಿದವರು, ಅದೇ ಹುತ್ತದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಹೆಡೆ ಆಡಿಸುವ ವಿಷ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಾತು

Read more
× Chat with us