5 ಅತ್ಯತ್ತಮ ಸಚಿವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ? ವಾರದ ಅಂಕಣ

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಐದು ಮಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಚಿವರು ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಡುಕಲು ಹೋದರೆ ಎಂತಹವರೂ ತಡಬಡಾಯಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು

Read more
× Chat with us