Browsing: UK approves Moderna vaccine

ಕೊವಿಡ್ -19ನ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲರೂಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಮಾಡೆರ್ನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಯುಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೆರ್ನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ…