Browsing: supreme judgment

 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತೀಗಳೇ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಾರದು!   -ಡಿವಿ ರಾಜಶೇಖರ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ…

 ಜೂ. ೨ ರಂದು ವಿಶ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ  ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಮುನ್ನಲೆಗೆ…