ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯತ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು: ಕುರುಬೂರು

ಮೈಸೂರು: ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಣವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ ಆೋಂಗ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ

Read more
× Chat with us