ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಎಸ್‌ಟಿಎಸ್‌

ಮೈಸೂರು: ಒಂದು ನಗರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

Read more
× Chat with us