ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಕ್‌ ಖಲೀಫಾ ನಿಧನ

ದುಬೈ : ಅಬುದಾಬಿ ದೊರೆ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬು ದಾಬಿ ದೊರೆ ಶೇಕ್‌ ಖಲೀಫಾ ಬಿನ್‌ ಜಾಯೆದ್‌ ಅಲ್‌ ನಹ್ಯಾನ್‌ ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ದುಬೈನ

Read more