ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲವಾ? ನಾಳೆ ದಿನ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ

Read more
× Chat with us