ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ವರ್ಣಮಯ ಪುಷ್ಪ ಪಥಸಂಚಲನ

ಮೆಡ್ಲಿನ್: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪುಷ್ಪೋತ್ಸವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ. ದೇಶದ ಪುಷ್ಪೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮೆಡ್ಲಿನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಹೂವಿನ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಫ್ಲವರ್ ಪೆರೇಡ್ ನೋಡುಗರನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ

Read more
× Chat with us