ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ

ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ (ಆ.31) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (ಏಪ್ರಿಲ್- ಜೂನ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟ್ಟಾದಾಯದ (ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.) ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ

Read more
× Chat with us