ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

Read more
× Chat with us