ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಲೆ ಸಡಿಲಾಯಿತೇ?- ೨; ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜನ

ಲಂಚ ಪಡೆಯದೆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ! ಆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗನ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ತುಮಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಚೇರಿ.

Read more
× Chat with us