ಪ್ರಚಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ: ಕಾಯಕ ರತ್ನಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ “ ಸೇತು ಬಂಧನ” ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಹಣತೆಯೊಂದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದು ಸತ್ಪಾತ್ರರನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು

Read more
× Chat with us