ಮೈಸೂರು: ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು!

-ಶ್ರೀಧರ ಆರ್.ಭಟ್ಟ ವರುಣ: ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬಡ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪಟ್ಣಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳೀಗ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಸವಳಿಯತೊಡಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರವೇ

Read more
× Chat with us