Browsing: music karnataka

ನಿರೂಪಣೆ: ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಯರ್ಗ, ಡಾ. ಗಣೇಶ  ಅಮೀನಗಡ ಸರೋದ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಡಾ. ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ…