ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಸ್‌.ಎ.ರಾಮದಾಸ್‌ ಸಚಿವರಾಗಲಿ: ಕೆ.ಎಸ್‌.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಶಯ

ಮೈಸೂರು: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

Read more