ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ

ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದಾಗಲೂ 180 ದಿನ ರಜೆಯ ಅವಕಾಶ ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 180 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ

Read more
× Chat with us