ಶಿವಾಜಿಯನ್ನುಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮರಾಠರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ; ರಾಜ್ ಕಿರಣ್

ಮೈಸೂರು: “ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಮರಾಠರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮರಾಠರು ಬೆಂಬಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೂ

Read more
× Chat with us