ದೆಹಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ಲೂ ಕರಗೀತು….ಮೋದಿಯವರ ಎದೆಯೇಕೆ ಕರಗುತ್ತಿಲ್ಲ?

ಒಕ್ಕಲುತನದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುಗಳು ವ್ಯಥೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ

Read more
× Chat with us