ಕಸಾಪ: ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಚಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಮೈಸೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ

Read more
× Chat with us