ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ಗರ್‌, ಬಂದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆರಳು!

ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡಾ ಲಾ ಸಿಯೆರಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೆರಿಕ ದೇಶ ಬೊಲಿವಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಆಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ

Read more
× Chat with us