ಅಸಾನಿ ಪ್ರಭಾವ; ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ರಥ!

ಅಮರಾವತಿ : ಅಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕುಕಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುನ್ನಪಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ರಥವು ತೇಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರಥವನ್ನು

Read more