Browsing: Electric train

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗ-ಮೈಸೂರು 61ಕಿಮೀ ರೈಲ್ವೆ ವಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಬೆಳೆಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ…