ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಅನಾವರಣ: ಎಲ್ಲಿ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಲಂಡನ್: ಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಾನವ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read more
× Chat with us