ಇ-ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕವೇ ಡಿಸಿ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಆದೇಶ

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಪತ್ರಗಳು, ಕಡತಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇ-ಆಫೀಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು

Read more
× Chat with us