ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್‌! 

ಮೈಸೂರು: ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರ್ವ ನಾಟಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಲಾಮಂದಿರ

Read more
× Chat with us