ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗವ ಖರೀದಿಸಿ ಜನತಂತ್ರವನು ಕದ್ದವರ ಕತೆ; ದೆಹಲಿ ಧ್ಯಾನ

ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಜನತಂತ್ರದ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ್ದ ಫೂಜಿಮೊರಿ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಪೆರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ

Read more
× Chat with us